06 Januari 2008

Adakah Amalan Orang hidup dapt diambil manfaat oleh Orang Mati?

(Inti sari Ceramah Agama Tuan Guru Dato' Prof. Dr. Harun Din Al-Hafiz)

Ya Jawabannya, Ini beberapa Bukti yang Amalan orang hidup dapat bermanfaat bagi simati.

1. Do'a yang dibaca oleh orang hidup kepada si-mati, Dalil Al-Qur'an dan Do'a dalam rukun khutbah : Rabbigfili waliwalidayya walijamiil muslimin walmuslimat al'ahya minhum wal amwat:
mahfumnya : ampunilah dosaku, Ibu bapak ku dan orang Islam yang masih Hidup dan yang telah mati. (yang telah matipun di do'akan, maknanya do'a orang hidup sampai kepada orang mati jika memenuhi syarat dan rukun terta adap berdo'a)

2. Syafaat Nabi Muhammad
tatkala kita di bangkitkan dan amalan kita ditimbang oleh Allah swt, maka ada hamba Allah yang amalan kebaikan dan kejahatannya adalah sama, maka Rasulullah s.a.w memberikan syafaatnya kepada ummatnya itu dan beratlah timbangan kebaikannya:
beratnya timbangan itu bukan karena amalannya tetapi amalan orang lain (Rasulullah) kepada nya karena sifah rahman dan rahim baginda s.a.w.

3. syafa'at para Nabi2, syuhada, shalihin, ulama, dan lain-lain, serta Penghafal Al-qur'an yang beramal dengannya. maka ia dapat memberi syafaat kepada keluarganya, Ibu bapanya, jiran yang baik dengan nya kawan serta lain -lain. syafaat yang disebutkan ialah syafaat kecil seperti pada saat menanti untuk dihisap manusia sumua dalam kedaan takut dan mereka berkeringat dan kepanasan bagi mereka yang mendapatkan syafaat dari Al-hafiz mereka akan ada teduhan dan cahaya (wallahu 'alam) teduhan, cayaya tersebut bukan karena amalannya tetapi karena amalan orang lain yaktu al-hafiz

4. Do'a para malaikat-malaikat Allah yang berada dilangit dan di bumi sentiasa berdo'a kepada orang yang saleh beramal dan berakhlak mulia yang beriman kepada Allah. ya Allah rahmatilah ia dan ampunilah dosa-dosanya. ini do'a Hamba Allah yang lain yang meminta keampunan dan rahmat kepadanya.

5. Orang yang telah mati dan meninggalkan dosa dan pernah tersalah dan menyakiti hati orang lain yang masih hidup, maka pada acara pengebumiaan nya maka pihak saudaranya akan mengumumkan bahawa jika si mnayat ini ada kesalahan harap di maafkan dan jika ada hutang silakan berjumpa dengan ahli keluarganya. ia simayat akan mendapat kemaafan dari orang hidup jika dalam hatinya dengan rela memaafkan dosa-dosa simayat.

6. Anak yang mati dalam keadaan Kecil lagi belum baligh. InsyaAllah iakan masuk syurga, masuk syurga anak itu bukan karena amalannya tetapi karena Ibu bapanya yang beragama Islam dan Beriman Kepada Allah. kiata mungkin biasa dengar kisah dan cerita kiasah dalam surah Kahfi. bahwa nabi Khaidir dan nabi Musa as menegakkan satu bangunan yang hampir roboh dan dibawahnya ada harta karun anak yatim itu mendapat syafaat karena ibu dan bapa nya adalah orang yang soleh.

7. Insan - insan atau hamaba Allah yang mati ketika Masa Fatrah (zaman ketika terputusnya utusan atau rasul sambil menunggu kedatangan rasul yang lain) pada masa itu mereka masuk syurga bukan karena malan mereka, tetapi karena rahman dan rahim Allah. Allah tidak akan mengazab hambaNya sebelum IaNya menurunkan rasulnya.

8. Besedekah untuk pihak simati adalah akan sampai pahala dan ganjaerannya.
seperti wakaf
bacaan qur'an orang yang hidup dan diniatkan pahala untuk simati.

9. Upah haji dan Ummah
ibadah haji atau Ummarah yang dibuat oleh oarang lain atas nama seseorang maka ia adalah sah bagi yang diniatkan dn bagi yang melakukannay akan mendapat pahala dan wang.

10. Nazar bagi simati
jiak simati semasa hidupnya pernah bernazar kepada Allah dan cita/ hajatnya tercapai tetapi ia belum menunaikan nazar tersebut maka bagi pihak keluarganya wajib melakukan nazar si mati niat untuknya , maka simati akan tertunai nazarnya tas perbuaatan pihak keluarganya.

11. Solat 1 oarang mendapat pahala 1/ 10
tepapi datang 1 orang yang lain dan menjadi makmum maka otamatis pahala akan menjadi 27/ 25
27/25 tersebut bukan karena amalan dia tetapi karena amalan orang lain yang dapang dan mengikut imam dengannya.

12. Simati yang dihalalkan hutangnya oleh pihak yang memberi hutang
amalan ini bukan karena amalnya tetapi karena sifat baik sipemberi hutang dan menghalalkan baginya.

13.Seseorang yang pergi berjumpa seseorang dengan hajat tertentu tetapi didapatinya ia sedang berdikir dalam kelompok Zikir dan ia terpaksa tungu.
maka orang yang tunggu majlis zikir itu akan mendapat pahal yang sama seperto oatang yang berzikir bukan karena amalanna itu tetapi karena kemuliaan majlis zikrullah dan ia mendpat pahala yang sama.

14. Jumlah orang yang solat jenazah
makain ramai orang yang solat jenazah maka semakin besar peluang bagi simayat mendapat keampunan dari Allah, jadi amalan tersebut bukan karena alannya tetapi karena amalan orang lain yang bertambah-tambah dlam membuat saf dan bersolat jenazahnya.

15. Solat Jumaat akan sah jika dihadhiroi oleh 40 oarang penduduk mukim,
jika sesuatu kampung hanya dihadhiri oleh 39 orang saja maka mereka tidak bisa bersolat jumaat tetapi solat zuhur saja dengan berjmaah tetapi dengan datang 1 orang shaja lagi mereka akan bersolat jummat dan berkhutbah, jadi ini bukan karena amalan mereka tetapi karena datangnya 1 orang lagi.

16. Sesebuah kampung atau desa yang ada nabi padanya dan nabi tersebut memohon supaya Allah jauhkan atau tangguhkan bala atas kaum/ kampung tersebut
ijadi tertanguhnya bala tersebut bukan karemna amalan orangkampung tersebut tetapi karena do'a seorng nabi yang Allah makbulkan

17. Sesebuah kampung atau desa yang dilanda musim kemaru panjang maka keluarlah orang yang saleh diantra mereka dengan mengumpulkan orang kampung dilapangan untuk solat minta hujan
hujan itu datang bukan karena amalan orang kampung tetapi amaln orang yang soleh tersebut.

18. Janji Allah dlam Al-Qur'an akan terjadi kerusakan diatas muka bumi jika Allah tidak menahan akan satu kelompok diatas kelompok yang lain
tdak berlakunya kerosakan diatas muka bumi karena Penjagaan Allah SWT

19.Zakat fitrah
wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi kaak-/ bayi baru lahir, ini bukan karena amalan budak kecil tersebut tetapi karean amalan ayah/ oarang jaganya.

20. Do'a pokok / mahluk yang hidup kepada si mati.
Cerita pad mas Nabi s.aw yang memacak pelepah kurma yang hidup dan dibelah dua serta dipacakkan atas 2 kubur orang islam yang sedang diazab oleh Allah, maka dengan do'a pelepah kurma tersebut ia akan ringan azabnya

Wallahu'alam

Tgk.Beureunun