18 Januari 2008

tazkirah Ma'alhijrah Part2

fasa ke 3 Hijra ke yatrib

ijrah ini dinamakan hijratun Kubra (Hijrah yang besar0 kerana diangotai oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w dan para sahbat baginda. . Hijrah ini memang sangat lah menguji kemanan para sahabat nabi dan ini sememangnya berat ubtuk dilakukan oleh generasi berikutnya setelah mereka. kereana Hijrah ini semata-mata kerana ingin mencari redha Allah swt.

sebagaimana dalam awal hadis arbain karya imam nanawi yang menyebut tentang niat maka pada ujung nya disebutkan:" jika Hijrahnya kerana harta benda maka hijrahnya itu kerana harta benda dan jika hijrah mereka kerana wanita maka mereka akan mendapat wanita"

sebahagia ulama mengatakan bahawa hijrah mereka (para sahabat) tiadak dapat diikuti oleh mana generasi selepas mereka, ini dikeranakan: Keimana mereka kepada Allah beitu tulin dan tiada tolok bandingannya dengan imam mana generasi, sehinggakan mereka mampu meninggalkan :

1. harta benda
2. tahta
3. pangkat dan jawatan
4. wanita / keluarga yang telah diajak untuk beriman tetapi menolak islam

Sehingga keimanan ini Allah rakamkan dalam Al-qur'an diantaranya:

(QS: 2: 218)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (218)

(QS: 3: 195)
Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka (dengan firmanNya): Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, samada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang lain; maka orang-orang yang berhijrah (kerana menyelamatkan agamanya) dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya dan juga yang disakiti (dengan berbagai-bagai gangguan) kerana menjalankan agamaKu dan yang berperang (untuk mempertahankan Islam) dan yang terbunuh (gugur Syahid dalam perang Sabil), sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya (bagi mereka yang beramal soleh). (195)

tentangan yang dihadapi oleh Nabi s.a.w:
1. Kepungan Maut
2. Kejaran Saraqah bin Malik
3. Kepungan dalam gua thurs

tetapi kesemuanya diselamatkan oleh Allah SWT, kerana kerja hijrah bukan untuk niat lain tetapi untuk Allah, keyakinan ini membulatkan tekat nabi dan sahabat-sahabatnya khasnya Abu bakar As-Siddiq dengan ucapan nabi s.a.w ;"LA TAHZHAN INNAALLAHA MA'A NA"

Misi Hijrah ke yatrib

tujuan utama hijrah ke atrib ialah untuk memvbenduk daulah islamiah dan untuk menyempurnakan dakwah islamiah, kerana di mekkah wahyu Alah yang turun tidak dpat dilaksanakan kerana tekana dan tentangan dari puak Quraish dan di yatrib setelah membuat bai'ah dengan penduduk yatrib pada masa itu mereka menyangupi untuk menjaga nabi lebih dari merek sendiri maka setelah hijrah nabi kesn nabi tukar nama yatrib menjadi Madinatun Nabi/ Madinah Al-munawarah.